Copyright Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Letselschadebureau Kloppenburg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het gebruiken of copieren van een of meer artikelen of tekstdelen van deze website voor uw eigen doeleinden, is toegestaan mits u:

U bent natuurlijk altijd vrij om alleen te linken naar de artikelen of pagina's van www.kloppenburgnli.nl.