Disclaimer Disclaimer

Letselschadebureau Kloppenburg is een activiteit van het NLI BV. Zij heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar medewerkers verzekerd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd. Letselschadebureau kloppenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Letselschadebureau kloppenburg worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Letselschadebureau kloppenburg. Nederlands recht is van toepassing.