Letselschade Bedrijfsongeval

Een ongeluk op uw werk

Werknemers in de bouw krijgen wel eens te maken met een bedrijfsongeval. Het werken op ladders, steigers, met zware materialen en gevaarlijke machines brengt nu eenmaal veel risico’s met zich mee. Maar ook in andere sectoren is het natuurlijk mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een ongeval op uw werk. Dan bent u niet de enige die de gevolgen van de risico's hoeft te dragen. Een werkgever moet ervoor zorgen dat u uw werkzaamheden veilig kunt uitoefenen. Als werknemer bent u vaak juridisch extra beschermd en uw werkgever zal snel aansprakelijkheid moeten erkennen.

Een vervelende situatie

Letselschade heeft altijd een grote impact, maar zeker als dat op uw werk gebeurt levert het vaak vervelende situaties op. Het kan moelijk zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen, zeker als die altijd zeer begaan is geweest en u goed met uw leidinggevende kan opschieten. Toch is het belangrijk om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Dit heeft niets te maken met de relatie tussen u en uw leidinggevende (of collega's).

Vergeet ook niet dat uw werkgever hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Deze verzekering zal uw schade in behandeling nemen en u in veel gevallen schadeloos stellen. Wij streven naar een blijvende goede verhouding tussen u en uw werkgever, zodat u gewoon bij uw werkgever kunt blijven werken.

Welke schade wordt doorgaans vergoed?

De kosten die direct of indirect veroorzaakt worden door het door u opgelopen letsel kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan:

  • materiële schade;
  • medische kosten;
  • reiskosten;
  • huishoudelijke hulp;
  • extra kinderopvang of naschoolse opvang;
  • revalidatiekosten;
  • aanschaf hulpmiddelen;
  • alle kosten die veroorzaakt zijn door uw letsel.

Bedrijfsongeval gehad, wat nu?

U heeft een vast contactpersoon, een letselschadespecialist die uw schadezaak behandelt en contacten onderhoudt met met de andere partijen, zoals uw werkgever en verzekeraars. Zodra de andere partij de aansprakelijkheid erkent gaan wij in onderhandeling over de te vergoeden schade. Hierbij vinden we een goede relatie tussen u en uw werkgever van groot belang. Lees meer over het traject.

Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we uw vragen en bekijken we samen de mogelijkheden.