Werkgevers hebben ook een verhaalsrecht bij arbeidsongeschiktheid van het personeel

Schade voor werkgevers

Arbeidsongeschikte werknemer?

Wanneer (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van uw werknemer veroorzaakt is door een derde, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, heeft u als werkgever een rechtstreeks vorderingsrecht op de aansprakelijke partij. Dit betekent dat de door u geleden schade, in de vorm van het netto doorbetaalde loon en de door u gemaakte interne en externe re-integratiekosten, verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. lees meer over de verhaalbare schade

Een ziekteverzuimverzekering

Ook wanneer u een ziekteverzuimverzekering heeft afgesloten dan is het, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, meestal toch verstandig om een loonvordering bij de aansprakelijke partij in te dienen. Lees meer

Na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt?

Als uw medewerker na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is en aan hem/haar een WGA uitkering wordt toegekend, dan loopt u het risico dat:

  • de gedifferentieerde WGA premie die u aan het UWV betaalt omhoog gaat
  • de premie van de (private) verzekering waar u het WIA risico heeft ondergebracht omhoog gaat
  • u de WGA uitkering tien jaar lang zelf door moet betalen (u bent eigen risico drager)

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid adviseren wij u over de bovengenoemde aspecten.

Lees meer over