« Back to Glossary Index

Letselschadevergoeding is een bedrag dat wordt betaald aan iemand die letselschade heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of een andere vorm van gewelddadig handelen. Deze vergoeding kan worden toegekend om de kosten te dekken die zijn gemaakt als gevolg van de letselschade, zoals medische kosten, verlies van inkomen en andere financiële nadelen. Een letselschadevergoeding kan ook worden toegekend om te compenseren voor het lijden en de pijn die iemand heeft moeten doorstaan als gevolg van de letselschade. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval en kan worden vastgesteld door een rechter of via een schikking tussen de betrokken partijen.

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon