Hoe kan het dat u ons niks hoeft te betalen?

De kosten voor inschakeling van een letselschadespecialist zijn direct het gevolg van de situatie waarin u letselschade heeft opgelopen. Daarom moet de aansprakelijke partij of haar verzekeraar die schade vergoeden. Met Kloppenburg NLI bent u dus uitstekend vertegenwoordigd, zonder dat u voor de kosten opdraait.

De enige voorwaarde? Dat er een aansprakelijke partij is, waarbij wij namens u de schade kunnen verhalen. De aansprakelijke partij is namelijk ook aansprakelijk voor de kosten die u maakt om die schade te verhalen, en dus voor de werkzaamheden van Letselschadebureau Kloppenburg. Blijkt om één of andere reden toch dat onze kosten niet geheel worden vergoed, dan kunt u altijd terugvallen op de afspraken die u aan het begin van de zaak met ons heeft gemaakt.

Wanneer betaalt u zelf mee aan de kosten?

We weten dat een ongeluk in een klein hoekje zit. En dat daarbij soms (gedeeltelijk) sprake is van eigen schuld of verantwoordelijkheid. In zulke gevallen worden ook de letselschade en de kosten van onze inzet gedeeltelijk vergoed. Wanneer het duidelijk is dat er sprake is van een bepaalde mate van eigen schuld, maken wij daarover met u duidelijke afspraken.

No cure, no pay

In de publiciteit komt de term ‘no-cure-no-pay’ regelmatig aan de orde. In veruit de meeste schadegevallen is al snel duidelijk in hoeverre een verzekeraar tot schadevergoeding over dient te gaan. Bij volledige erkenning van de aansprakelijkheid zijn er voor u geen kosten verbonden aan de inzet van Letselschadebureau Kloppenburg.

Indien blijkt dat partijen er niet uit zullen komen, kan een civiele procedure noodzakelijk zijn. Ofwel: de gang naar de rechter. De kosten van de advocaat, medische specialisten, griffierechten, etc. komen in beginsel voor rekening van het slachtoffer. Deze kosten kunnen flink oplopen. Bij no-cure-no-pay neemt Letselschadebureau Kloppenburg dit risico van de cliënt over. Voor dit risico wordt dan een beperkt percentage van het uiteindelijke schadebedrag in rekening gebracht. In de praktijk komt deze methode weinig voor, omdat wij vooraf meestal al de nodige duidelijkheid kunnen scheppen. Als wij in goed overleg met u toch besluiten om een no-cure-no-pay-constructie te gebruiken, zullen wij daarover vooraf een goede uitleg geven en de afspraken samen met u vastleggen.

Bij twijfel, neem kosteloos contact op

Twijfelt u of uw schade verhaalbaar is? Neem dan kosteloos contact met ons op. Aan de hand van een korte bespreking van uw situatie, kunnen wij u een realistisch advies geven over de kansen van uw zaak.

WhatsApp ons whatsapp icon