In mijn werk zet ik me in voor mensen met heel uiteenlopende achtergronden, maar altijd op een ingrijpend moment in hun leven: na een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Dat heeft me veel mensenkennis opgeleverd en heel divers werk: het ene moment voer ik een ingewikkelde aansprakelijkheidsdiscussie en het volgende moment ben ik voor een cliënt het luisterend oor. Gelukkig kan ik én goed luisteren én een stevige discussie voeren.

Discussies met de verzekeraars van de aansprakelijke partij zijn soms pittig en een letselschadetraject kan ingewikkeld zijn. Door slachtoffers daarin bij te staan, kunnen zij hun aandacht richten op wat echt belangrijk is: hun herstel. Wel betrek ik mijn cliënten zoveel mogelijk bij de manier waarop ik hun zaak behandel, omdat ik het belangrijk vind dat zij duidelijkheid hebben.

Het regelen van schade is meer dan zorgen voor financiële compensatie. Ik breng cliënten soms ook in contact met mensen die hen kunnen helpen bij hun herstel of re-integratie. Uiteindelijk kunnen ook zulke dingen helpen om de kwaliteit van leven van een slachtoffer te verbeteren. En daar gaat het mij om.

WhatsApp ons whatsapp icon